تئاتر

دلگیری های یک بازیگر محجوب و بی حاشیه

صد نفر از همین دوستان خودم گفتند دیوانه ای که در این شرایط می خواهی کار کنی، چرا می خواهی با جان و سلامتی خود بازی کنی ولی من می گفتم تئاتر برای ما مقدس است. نگذاریم چراغش خاموش گردد اما حالا پشیمانم.

30 شهریور 1399

خبرنگاران تاریک و روشن روزگار چهارباغ اصفهان

اصفهان- خبرنگاران- چهارباغ اصفهان از صفوی تا قاجار و از پهلوی تا امروز دستخوش تغییرات زیادی بود و در همه ادوار پوست انداخته است، گرچه چهارصد سال فراز و فرود زیادی را پیمود اما اکنون برآنچه مدیران شهری اتخاذ می نمایند، گردن نهاده و شهروندان این شهرموزه...

23 اسفند 1398

فهرست نمایش های مسابقه تئاتر ایران برای فجر کامل شد

نمایش های منتخب جشنواره های تئاتر استان ها و 5 نمایش مهمان حاضر در بخش رقابتی سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

4 اسفند 1398