وزنه برداری

کرونا مجمع فدراسیون وزنه برداری را هم تعطیل کرد

به گزارش خبرنگاران، در حالی که قرار بود مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون وزنه برداری در سال 98 روز دوشنبه هفته آینده 12 اسفندماه برگزار گردد، این مجمع به دلیل شیوع ویروس کرونا این لغو و به زمان دیگری موکول شد.

23 فروردین 1399