شطرنج

شکست را هم به بچه ها بیاموزیم

اگر کودکتان فکر می کند زندگی در همیشه بردن و پیروز شدن و هرگز نباختن و شکست نخوردن خلاصه می شود وقت آن است که به او یاد دهید زندگی برد و باخت دارد.

22 آذر 1399

بیانیه کیمیا را یکی دیگر نوشته بود، دخالتی در انتخاب سرمربی نداریم

به گزارش خبرنگاران، مهدی علی نژاد، با حضور در مراسم استقبال از اعضای تیم ملی والیبال ایران گفت: ابتدا باید به مردم ایران، مجموعه ورزش کشور، مجموعه والیبال و همه افرادی که در این راه یاری کردند تبریک بگویم. اتفاق خوبی بود که والیبال ایران رقم زد که باعث...

11 اسفند 1398

نظریه پرداز ارشد آمریکایی: مواضع ترامپ درباره عراق احمقانه است

استفان والت تحلیلگر و نظریه پرداز ارشد آمریکایی در واکنش به اعتراضات ضد آمریکایی در عراق گفت: ترامپ مانند یک شطرنج باز است که فکر می نماید رقیبش هرگز فرصت حرکت دادن یک مهره را پیدا نمی نماید.

3 اسفند 1398