برترین شهرهای جهان برای زندگی از نگاه دانشجویان بین المللی

به گزارش بازی های فکری، برترین شهرهای جهان برای زندگی کدامند؟ سوالی که همیشه مورد بحث به جای مانده، اما لیست رده بندی QS سال جاری با آنالیز نتایج نظرسنجی از دانشجویان، برترین شهرهای جهان از نگاه دانشجویان را انتخاب نموده است. همراه خبرنگاران باشید.

برترین شهرهای جهان برای زندگی از نگاه دانشجویان بین المللی

موسسه QS یکی از مشهورترین بنیادهای آنالیز نهادهای آموزشی و تحصیلی در جهانست. لیست فزونین دانشگاه های جهان که هرساله به وسیله این موسسه منتشر می گردد، مبنای انتخاب بسیاری از دانشجویان برای ادامه تحصیل قرار می گیرد. در کنار این لیست، آنالیز های دیگری نیز به وسیله این بنیاد اجرا شده و نتایج آن هرساله منتشر می گردد. سال جاری در رده بندی فزونین شهرهای دانشجویی QS، شاخص جدیدی به نام نظر دانشجویان را اضافه شده که بر پایه نمره و نظر دانشجویان و فارغ التحصیلانی که تحصیلاتشان را به تازگی به انتها برده اند، منتشر می گردد. نتایج منتشر شده در این نظرسنجی در بعضی از موارد، غافلگیرکننده است و نشان می دهد که سرامدترین و پرطرفدارترین شهرهای جهان (همانند لندن، پاریس، نیویورک و ...) برای زندگی دانشجویی در حد و میزان ای که انتظار می رود نیستند، در مقابل دانشجویان از شهرهای کم نام و نشان تری راضی ترند. در این نظر سنجی که در فاصله زمانی دسامبر 2016 تا ژانویه 2017 انجام شد، بیش از 18 هزار دانشجو و فارغ التحصیل در هشت دسته به شهر محل تحصیل خود امتیاز دادند:

  • هنر و فرهنگ
  • مناسب بودن هزینه ها
  • جریان زندگی در شب
 • فرصت های شغلی و استخدام
 • تنوع نژادی مردم
 • مدارا و ظرفیت مردم برای پذیرش دیگر فرهنگ ها
 • سادگی گردش در شهر
 • خونگرمی مردم

و نیز از آنان پرسیده شد که آیا پس از فارغ التحصیلی تمایل دارند در شهر بمانند یا نه. همراه با خبرنگارانیی ها به استقبال این لیست می رویم:

1. اتاوا

پس از آنالیز نظرسنجی و ترکیب نمره ها، بالاترین نمره ی کلی به اتاوا مرکز کانادا رسید. شهری که با جمعیت نزدیک به 1.2 میلیون تن در دامنه کلان شهری خود از کوچک ترین شهرهای حاضر در این لیست است. اتاوا شاهدی است بر این مدعا که همواره فزونی به بزرگی نیست. این شهر، به ویژه در خونگرم بودن و برتافتن فرهنگ ها و جریان زندگی در شب نمراتی بالا کسب کرد (که مورد جریان زندگی در شب این شهر کمتر قابل پیش بینی بود). دانشجویان شرکت کننده در این نظرسنجی فرهنگ دانشجو محور این شهر، محیط چند فرهنگی و دو زبانه آن و فرصت های کسب تجربه در دولت و بخش های دیگر را ستودند.

2. پراگ

دومین شهر این لیست، مرکز جمهوری چک است که به معماری فریبنده و تاریخی، جریان پرشور زندگی در شب و هزینه های پایینش معروفیت دارد. پراگ بالاترین نمراتش را در هنر و فرهنگ، سادگی گردش در شهر، مناسب بودن هزینه ها و تنوع نژادی مردم به دست آورده است. دانشجویان از زیبایی شهر، قرارگیری در قلب اروپا، پایین بودن هزینه ها و طیف وسیع تفریحات، دیدنی ها و خوردنی های شهر ستایش کردند.

3. شانگهای

شانگهای پس از توکیو بزرگ ترین شهر این لیست است. شاید فکر کنید گردش در این شهر بزرگ حکم یک کابوس را دارد ولی جالب است بدانید شانگهای فزونین ترازش را در دسته سادگی گردشدر شهر گرفته است. این شهر بعلاوه درج ریان زندگی در شب، خونگرمی و هنر و فرهنگ نمرات خوبی کسب نموده است. شرکت کنندگاندر این نظرسنجی غذاهای شهر، فرصت دیدار افرادی با ریشه هاینژادی ناهمسان و شور تحصیل در شهری با فرصت ها و تأثیرگذاری در سطح بین المللی را ستودند.

4. (مشترک) برنو

برنو، شهر دیگری از جمهوری چک، بسیار کمتر از پراگ شناخته شده است اما در رقم زدن یک تجربه دانشجویی عالی کمابیش همسنگ مرکز است. این شهر در برتافتن و ظرفیت مردم و سادگی گردش در شهر نمراتی بی میزان بالا گرفته و نمرات زندگی شبانه و مناسب بودن هزینه هایش نیز عالی است. دانشجویان از جذابیت شهر و بعلاوه جامعه دانشجویی بزرگ و جو محبت آمیز آن ستایش کردند.

4. (مشترک) مونترال

مونترال نیز بر پایه رأی دانشجویان رده چهارم را در اختیار دارد. البته سال جاری این شهر در فزونین شهرهای دانشجویی QS در رده بندی مجموع (هنگامی که دسته نظر دانشجویان با پنج دسته دیگر تجمیع شده) رده نخست را از آن خود کرد. جای شگفتی نیست که مونترال به عنوان مرکز فرهنگی کانادا یکی از بالاترین نمرات را در هنر و فرهنگ دارد، افزون بر این که در خونگرم بودن، هزینه های مناسب و تنوع نژادی مردم امتیاز مناسبی گرفته است. شرکت کنندگان نظرسنجی طیف وسیع فعالیت ها در شهر، محیط چندفرهنگی و مهمان نواز و جو دانشجویی مهیج آن را ستایش کردند (در این میان از پوتین (POUTINE)، غذای فست فودیِ دوست داشتنی کانادا هم یاد شده است).

4. (مشترک) ناتینگهام

بالا ترین شهر بریتانیا در این نظرسنجی دانشجویی ناتینگهام است. این شهر که به ویژه در مدارا و ظرفیت نمره بالایی کسب نموده، در سادگی گردش، هنر و فرهنگ و خونگرم بودن نیز نمرات خوبی گرفته است. دانشجویان از حس کالجی و دانشجویی شهر، فضاهای سبز، نایت لایف و هزینه پایینش در سنجش با دیگر شهرهای بریتانیا راضی بودند.

7. بوستون

بوستون که در بین شهرهای آمریکا هم در فزونین شهرهای دانشجویی QS در مجموع و هم در دسته نظر دانشجویان اول است، شهری است با میزان میانه (با جمعیت نزدیک به 4.6 میلیون نفر) که فزونین جنبه های زندگی در شهر بزرگ را با یک حس شهرکی در هم آمیخته است. بالاترین نمره بوستون مربوط به خونگرم بودن است و در سادگی گردش و هنر و فرهنگ نیز نمراتی بالا به دست آورده است. شرکت کنندگان بر احساس آسایش و مهمان نوازی شهر، چشم میزانای تماشایی و محیط علمی پیشرو آن تأکید داشتند.

8. (مشترک) سئول

مرکز کره جنوبی سال جاری با شش پله صعود در شاخص فزونین شهرهای دانشجویی QS، رده چهارم را به خود اختصاص داده است. سئول که به 7 روزه و24ساعته بودن شناخته شده است تعجبی ندارد که بالاترین ترازش را در نایت لایف گرفته باشد و در سادگی گردش و هنر و فرهنگ نیز نمره خوبی کسب نموده است. دانشجویان تنوع فعالیت ها و فرصت ها در این شهر را ستودند و بر امنیت و آسایش شهر نیز تأکید داشتند. سئول بعلاوه در دسته ماندن پس از فارغ التحصیلی رده نخست را داراست و درصد بالایی از شرکت کنندگان نظرسنجی قصد داشتند پس از تحصیل در آنجا بمانند، یا مانده بودند.

8. (مشترک) کیوتو - اوساکا - کوبه (کیهانشین KEIHANSHIN)

کیوتو و اوساکا و کوبه هر کدام شهری جداگانه هستند، اما دامنه کلان شهری مشترکشان( که معادل شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است) با نام کیهانشین شناخته می گردد. این شهرها (با جمعیت روی هم بیش از 19 میلیون نفر،) بالا ترین نمرات خود را در هنر و فرهنگ و پس از آن در سادگی گردش و مدارای مردم گرفته اند. دانشجویان تعادل زندگی شهری و منظره ها طبیعی زیبا، فرصت کشف تاریخ و سنن پرمایه این منطقه را در کنار بهره بردن از سبک زندگی دانشجویی مدرن ستایش کردند.

10. تایپه

مرکز تایوان فزونین امتیازش را در خونگرمی مردم دارا است و نیز در مناسب بودن هزینه ها کم وبیش امتیازی مشابه کسب نموده است. شاید اگر دانشجویان کمی صادقانه تر نمره دهند، تایپه فزونین امتیازش را در مناسب بودن هزینه ها کسب کند، دسته ای که دانشجویان در آن به طور ویژه ای تمایل به دادن امتیاز بالا ندارند، موضوعی که قابل درک است. سیستم حمل و نقل کارآمد، غذاهای متنوع و جاذبه های تفریحی از مواردی است که دانشجویان را به تابپه متمایل می سازد.

از شهرهای جالب توجه دیگر در این لیست می توان نام های ذیل را به خاطر سپرد:

 • ریاض: رده نخست در فرصت های شغلی و استخدام
 • وین: رده نخست در هنر و فرهنگ
 • کانبرا: رده نخست در خونگرمی مردم
 • بریزبن: رده نخست در تنوع نژادی مردم
 • نانجینگ: رده نخست درمدارا و ظرفیت مردم برای پذیرش دیگر فرهنگ ها
 • اُسلو: رده نخست در سادگی گردش در شهر
منبع: کجارو / topuniversities.com
انتشار: 12 اسفند 1400 بروزرسانی: 12 اسفند 1400 گردآورنده: mbgames.ir شناسه مطلب: 1302

به "برترین شهرهای جهان برای زندگی از نگاه دانشجویان بین المللی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برترین شهرهای جهان برای زندگی از نگاه دانشجویان بین المللی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید