کرونا خیلی ها را بیکار و فقیر می نماید ، کشورهای دنیا چگونه از مردم حمایت می نمایند؟

به گزارش بازی های فکری، بحران کرونا باعث تغییرات اساسی در زندگی و کسب و کار مردم شده است. اکنون کارگران و شاغلانی که با تعطیلی موقت کار و درآمد روبرو هستند چطور باید از پس زندگی درآیند و برای مقابله با تشدید بی عدالتی و فقر مردم چه اقداماتی باید صورت گیرد.

کرونا خیلی ها را بیکار و فقیر می نماید ، کشورهای دنیا چگونه از مردم حمایت می نمایند؟

به گزارش بازی های فکری، موسسه عالی پژوهش اجتماعی برای پاسخ به این پرسش ها گزارش ذیل را در اختیار بازی های فکری قرار داده است:

  • مقدمه:

پاندمی دنیای کووید 19 زندگی مردم را به شیوههای مختلف تحت تاثیر قرارداده است. در کنار بحران ایجاد شده در حوزه سیاست، کرونا در حوزه اجتماعی و مالی نیز تأثیرات شدید و گسترده ای را به دنبال داشته است. بیم آن میرود که کرونا فقر و ناعدالتی را تشدید کند. در این میان دولت های مختلف طیف گستردهای از سیاست های حمایت اجتماعی را در روبرو با کووید 19 تدوین و اعلام نموده اند. دپارتمان حمایت اجتماعی سازمان بین المللی کار، اخیرا گزارش رصدی از 97 اقدام حمایت اجتماعی در 46 کشور را منتشر نموده است که مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمه آن را در تداوم انتشار گزارش های سیاستی خود پیرامون بحران کرونا، با عنوان بحران کرونا و حمایتهای اجتماعی منتشر نمود.

همه گیری کووید-19 که در ابتدا به شکل یک بحران در سلامت عمومی گسترش یافت، در بخش های دیگری نظیر اقتصاد دنیای با ایجاد تأثیرات بالقوه پایدار بر فعالیت های مالی، اشتغال و تجارت نیز مخاطراتی ایجاد کرد.

ورای داستان تراژیک مرگ انسان ها، این بحران هزینه های زیادی بر ابعاد دیگرِ زندگی انسان ها برجای گذاشته که در ادامه نیز باعث افزایش فقر و بی عدالتی میشود. البته تأثیرات آن بسیار فراتر از چیزهایی است که اکنون دنیا را دچار آشفتگی نموده است.

هم اکنون دولت ها با یک چالش دوگانه روبرو اند: از یکسو باید با بحرانی همه گیر در حوزه سلامت مقابله نمایند و همزمان می بایست واکنش هایی به تأثیرات مالی و اجتماعی آن را نیز در دستور کار داشته باشند.

پاسخ قدرتمند و سیاست های هماهنگ از ضروریات مهم برای مقابله با این بحران است. اقدامات حمایت اجتماعی بخش مهمی از این دسته از واکنش ها به بحران کرونا است.

  • نقش حمایت اجتماعی در پاسخ به بحران

با سیاست های حمایت اجتماعی اطمینان حاصل می شود که، مردم به شکل مؤثر و کارآمدی به مراقبت پزشکی دسترسی دارند، از امنیت شغلی و درآمد افرادی که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته اند حمایت میشود، از تشدید فقر و بیکاری جلوگیری می شود و پایداری و آرامش مالی و اجتماعی تقویت می شود. فقدان سیاست های حمایت اجتماعی به این معناست که برای گروه های در معرض خطر، ریسک کلی سرایت بیماری افزایش مییابد. همچنین نبودِ پرداختی برای ازکارافتادگی و مرخصی های استعلاجی باعث میشود تا بحران، امکان بازگشت پیدا کند چرا که بیماران سرکار می فرایند و علاوه بر به خطر انداختن سلامت خود باعث شیوع بیماری در محیط های مختلف می شوند. از سوی دیگر، نبود مقررات حمایت در برابر بیکاری شامل بیکاری موقت و یا جبران بخشی از درآمدها در ایام بیکاری، منجر به کاهش توانایی شرکت ها برای حفظ مشاغل در زمان مقابله با تأثیرات مالی اینگونه بحران ها خواهد شد.

  • چه افراد و گروه هایی در اولویت هستند

طبق گزارش سازمان دنیای کار، گروه ها و افراد زیر باید در اولویت حمایت اجتماعی قرارگیرند:

افراد مسن و افراد ناتوانِ دارای بیماری های مزمن که در مدت زمان بحران در میزان معینی از خطر قرار دارند.

قشر وسیعی از کارگران کشورهایی که دارای بخش خصوصی بزرگی هستند، تحت پوشش حمایت های اجتماعی جبران نماینده نیستند. این کارگران باید در مرکز توجه این دسته از سیاست ها قرار گیرند.

به دلیل ویژگی های خاص این بحران، کارگرانی که در محیط ها و شرایط غیراستاندارد مشغول به کارند (کارگران موقت یا آن دسته که خویش فرما هستند) به طور معین در معرض خطر بیشتری قرار دارند. ارائه خدمات به این دسته از افراد ضروریست، اما تأمین اجتماعی از اینگونه مشاغل چندان حمایتی ننموده و برای آنان امنیت شغلی ایجاد نمیکند.

کارگران خانگی نیز در خطر بزرگی قرار دارند. این افراد در منازل شخصی کار می نمایند، مکان هایی که اغلب قانونمندی ضعیفی دارند و حقوق کارکنان به ندرت در آنها احقاق میشود. به علاوه، بیشتریت این افراد به صورت غیررسمی مشغول به کار هستند که این امر نیز میزان آسیب پذیری آنان را افزایش می دهد.

کارگران مهاجر- شامل آن دسته که در منازل کار می نمایند- گروه آسیب پذیر دیگری نسبت به بحران کووید-19 هستند. این افراد نه تنها به ندرت توسط قوانین اجتماعی حمایتی کشورِ مقصد تحت پوشش قرار میگیرند بلکه با چالش های مضاعفی چون بازگشت اجباریِ خود و خانواده به کشور مبدأ نیز روبرو هستند.

باید به نیازهای افراد بی خانمان و کسانی که در اقامتگاه های رسمی هستند، بیشتر توجه نمود. این افراد به شکل انبوه و متراکم در این مراکز زندگی می نمایند و اغلب دسترسی چندانی به آب و وسایل بهداشتی ندارند ضمن آنکه رعایت فاصله اجتماعی برای این افراد نیز غیرممکن به نظر میرسد.

بخش بزرگی از کارکنان بخش سلامت را بانوان تشکیل میدهند. بیشتر آنها صاحب فرزند هستند، از افراد دیگری در خانواده مراقبت می نمایند و مسئول تهیه کالاهایی هستند که جهت مصارف خانگی مورد استفاده قرار میگیرند. به علاوه این افراد بیشتر در مشاغلی آسیبپذیر و به شکل استخدام غیررسمی مشغول به کارند.

  • واکنش های حمایت اجتماعی به بحران کووید-19 در سراسر دنیا

رصد حمایت های اجتماعی در ILO (سازمان بین المللی کار) آخرین فرایندهای سیاستی را بر اساس اطلاعیه های رسانه ها در خصوص اقدامات حمایت اجتماعی آنالیز نموده است. این گزارشِ ویژه واکنش های حمایت اجتماعی در سراسر دنیا در خصوص بحران کووید-19 را بین فوریه تا مارس 2020 نشان میدهد.

  • اقدامات حمایت اجتماعی بر اساس منطقه

از 1 فوریه تا 22 مارس 2020، 46 کشور حداقل 97 راه حل حمایت اجتماعی را در واکنش به بحران کووید-19 اعلام نموده اند. میزان واکنش کلی در دنیا 21.5٪ (از 214 کشور و سرزمین) است. آسیا- اقیانوسیه به عنوان اولین بخش از دنیا که با این بیماری هم هگیر روبرو شد، 13 اعلامیه کشوری (28.9٪ از کشورهای منطقه) داشت و پس از آن 11 کشور در اروپا و آسیای میانه (36.2٪)، 11 کشور در قاره های آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی (24.4٪) و 1 کشور در دنیا عرب (8.3٪) سیاست های حمایت اجتماعی خود را گفتند.

  • اقدامات حمایت اجتماعی بر اساس تاریخ

چین اولین مجموعه از اقدامات حمایت اجتماعی اش را در تاریخ 12 فوریه گفت. پس از آن تعداد کشورهایی که واکنش های خود را اعلام نمودند، به سرعت افزایش یافت، از 3 کشور در ماه فوریه به 43 کشور در ماه مارس.

  • اقدامات حمایت اجتماعی بر اساس نوع

بیشتر اقدامات شامل فراهم کردن هزینه های اجتماعی یا تعدیل هزینه های اجتماعی یا برنامه های اجتماعی (57.9٪ از مجموع اقدامات) با اختصاص بودجه اضافی یا تغییر شرایط برنامه های موجود همراه است. اقدامات دیگر شامل معرفی برنامه ها یا مزایای جدید (22.1٪)، بهبود اجرا (10.5٪) یا معرفی یارانه ها (7.4٪) یا اصلاحات مالیاتی (2.1٪) هستند.

  • واکنشهای حمایت اجتماعی بر اساس کارکرد

در بحران کووید-19، اقدامات اعلام شده، کلیه کارنمودهای حمایت اجتماعی را دربرمی گیرد که دسته بندی آن براساس کارنمودها در تصویر زیر معین شده است.

  • ده اقدام حمایت اجتماعیِ اول

در مجموع، با مطالعه اقدامات کشورهای دنیا در روبروه با بحران کرونا 10 اقدام شاخص قابل شناسایی است که در زیر به آنها اشاره شده است.

برای دسترسی به متن اصلی گزارش میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید:

https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 3 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: mbgames.ir شناسه مطلب: 258

به "کرونا خیلی ها را بیکار و فقیر می نماید ، کشورهای دنیا چگونه از مردم حمایت می نمایند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا خیلی ها را بیکار و فقیر می نماید ، کشورهای دنیا چگونه از مردم حمایت می نمایند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید